Forum Systeemhuizen Bouw is bekend geworden door de ontwikkeling van standaard uitwissel formaten waardoor partners in het bouwproces informatie digitaal aan elkaar door kunnen geven.

Er zijn formaten gedefinieerd voor de uitwisseling van calculaties (CUF), STABU-bestekken en CAD-tekeningen.

Sinds een aantal jaren is het CUF formaat ‘public domain’ en daarmee ook beschikbaar voor niet Forum leden.

 Mocht u interesse hebben in het ontwikkelen van een CUF interface dan kunt u de beschrijving en voorbeelden opvragen bij ons secretariaat. 

Forum CUF XML is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, depotnummer 1059673

Voor alle documenten geldt:

©2018 Forum Systeemhuizen Bouw